1. صفحه نخست
  2. گفتگوی آنلاین

گفتگوی آنلاین

با انتخاب این گزینه،  کلیه کاربران دانشگاه شیراز و اعضای آزاد غیر عضو می توانند پرسش­های خود را درباره شرایط و مقررات استفاده از منابع کتابخانه، چگونگی دستیابی به منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزی و... از کتابدار به صورت آنلاین مطرح نموده و پاسخ را دریافت نمایند.